Nieodpłatna pomoc prawna
launch mobile menu
About 64 results (0.29 seconds) Sort by:

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu kluczborskiego

Oto lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie, oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów

http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/?a=11887